Samunder Sokh-Kamarkas Seeds-समंदर सोख-कमरकस बीज-Samudra Sosh-Samundar Sokh-Convolvulaceae Raw Herbs-Jadi Booti
Samunder Sokh-Kamarkas Seeds-समंदर सोख-कमरकस बीज-Samudra Sosh-Samundar Sokh-Convolvulaceae Raw Herbs-Jadi Booti
Samunder Sokh-Kamarkas Seeds-समंदर सोख-कमरकस बीज-Samudra Sosh-Samundar Sokh-Convolvulaceae Raw Herbs-Jadi Booti
Samunder Sokh-Kamarkas Seeds-समंदर सोख-कमरकस बीज-Samudra Sosh-Samundar Sokh-Convolvulaceae Raw Herbs-Jadi Booti
Samunder Sokh-Kamarkas Seeds-समंदर सोख-कमरकस बीज-Samudra Sosh-Samundar Sokh-Convolvulaceae Raw Herbs-Jadi Booti
Ayurveda Aushadhi

Samunder Sokh-Kamarkas Seeds-समंदर सोख-कमरकस बीज-Samudra Sosh-Samundar Sokh-Convolvulaceae Raw Herbs-Jadi Booti

Regular price Rs. 225.00 Rs. 0.00 Unit price per
Shipping calculated at checkout.
DESCRIPTION 
Samunder Sokh-Kamarkas Seeds-समंदर सोख-कमरकस बीज-Samudra Sosh-Samundar Sokh-Convolvulaceae Raw Herbs-Jadi Booti 
OTHER NAMES 
Elephant creeper, Hawaiian baby woodrose, silky elephant glory, woolly morning glory , bichtarak, goguli, ghav bel,, samundar-ka-pat, samudra-sokh, vidhara, samudra haale, samudravalli, samudra somk, samudrappacha,, gugguli, , samudrasoka, murva,samudraphalaka, samudrashosha, , vriddadaru, katar-palai, , samuttira-p-palai, chandra poda, Samundar Sonk, Samudra, Samandar Saunk, Samandari Shokh
Share this Product